O projekcie


Cel projektu: 1. Wykorzystanie technologii informacyjnych do wspomagania nauczania tradycyjnego. 2. Uzupełnienie oferty edukacyjnej uniwersytetu o zajęcia w formie zdalnej


Wirtualny Kampus to:

Ogólnouniwersyteckie szkolenia w trybie zdalnym (on-line): przysposobienie biblioteczne, etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, bhp, językowe testy poziomujące. Uzupełnienie zajęć klasycznych formami zdalnej edukacji: komunikacja online, testy sprawdzające on-line, materiały dydaktyczne. Informacje organizacyjno dziekanatowe. Elektroniczne zapisy na zajęcia fakultatywne. Studia podyplomowe na odległość. W ramach projektu prowadzone są szkolenia dla nauczycieli akademickich uwzględniające: technologia informacyjno komunikacyjna w pracy nauczyciela akademickiego, obsługa platformy e-learningowej, metodyka zdalnego nauczania.
Data uruchomienia projektu: 2004 r.


4806

Liczba aktywnych użytkowników
(logowanie w ciągu 2 tygodni)

138 tys.

Liczba zarejestrowanych użytkowników od początku trwania projektu

Aktywność użytkowników
Kampusy wydziałowe (wg. daty uruchomienia) Liczba zarejestrowanych użytkowników (od początku uruchomienia) Liczba kont aktywnych (logowanie w ciągu 2 tygodni)
Wydział Artystyczny 4074
Wydział Chemii 1697152
Wydział Filozofii i Socjologii 14219
Wydział Ekonomiczny 15614590
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 5060554
Wydział Pedagogiki i Psychologii 12287896
Wydział Politologii 3527323
Wydział Prawa i Administracji 419714
Kampusy instytutowe (wg. daty uruchomienia) Liczba zarejestrowanych użytkowników (od początku uruchomienia) Liczba kont aktywnych użytkowników (logowanie w ciągu 2 tygodni)
Instytut Anglistyki 1887211
Instytut Archeologii 720
Instytut Bibliotekoznawstwa 2374153
Instytut Biologii 106460
Instytut Filologii Polskiej 2604164
Instytut Filologii Romańskiej 55276
Instytut Filologii Słowiańskiej 2446
Instytut Fizyki 165751
Instytut Germanistyki 96844
Instytut Historii 134554
Instytut Informatyki 783140
Instytut Kulturoznawstwa 61141
Instytut Matematyki 4149235
Kampusy (wg. daty uruchomienia) Liczba zarejestrowanych użytkowników (od początku uruchomienia) Liczba kont aktywnych użytkowników (logowanie w ciągu 2 tygodni)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 1716
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych 14239113
Zakład Lingwistyki Stosowanej 2219303
Zakład Biochemii 1758180
Zakład Logopedii 3302
Szkolenia ogólnouniwersyteckie 13044425