Cel projektu: 1. Wykorzystanie technologii informacyjnych do wspomagania nauczania tradycyjnego. 2. Uzupełnienie oferty edukacyjnej uniwersytetu o zajęcia w formie zdalnej


Wirtualny Kampus to:

Ogólnouniwersyteckie szkolenia w trybie zdalnym (on-line): przysposobienie biblioteczne, etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, bhp, językowe testy poziomujące. Uzupełnienie zajęć klasycznych formami zdalnej edukacji: komunikacja online, testy sprawdzające on-line, materiały dydaktyczne. Informacje organizacyjno dziekanatowe. Elektroniczne zapisy na zajęcia fakultatywne. Studia podyplomowe na odległość. W ramach projektu prowadzone są szkolenia dla nauczycieli akademickich uwzględniające: technologia informacyjno komunikacyjna w pracy nauczyciela akademickiego, obsługa platformy e-learningowej, metodyka zdalnego nauczania.Data uruchomienia projektu: 2004 r.