Z przyjemnością informujemy, że w nowym roku akademickim 2017/18 rusza nowy Wirtualny Kampus, dostępny pod adresem:

https://kampus.umcs.pl

Harmonogram przejścia z dotychczasowego Kampusu na nowy Wirtualny Kampus


Chcesz wiedzieć więcej?
Szkolenia Ogólnouniwersyteckie
Wydział Artystyczny
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Anglistyki
Instytut Archeologii
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Instytut Biologii
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Fizyki
Instytut Germanistyki
Instytut Historii
Instytut Informatyki
Instytut Kulturoznawstwa
Instytut Matematyki
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Poloni i Cudzoziemców
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
Zakład Biochemii
Zakład Lingwistyki Stosowanej
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego