Szkolenia Ogólnouniwersyteckie
Wydział Artystyczny
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Anglistyki
Instytut Archeologii
Instytut Bibliotekoznawstwa
Instytut Biologii
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Fizyki
Instytut Germanistyki
Instytut Historii
Instytut Informatyki
Instytut Kulturoznawstwa
Instytut Matematyki
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Poloni i Cudzoziemców
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
Zakład Biochemii
Zakład Lingwistyki Stosowanej
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego